بلاگ

نوامبر 18, 2021

برگزاری کرسی ترویجی

برگزاری کرسی ترویجی  با عنوان رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن (مورد مطالعه: مصرف به مثابه زکات)   با ارائه حجت الاسلام و […]
آوریل 15, 2019

آینده بانوان را نمی توان نادیده گرفت

بیمه عمر بیمه نامه‌ای است که پوشش‌های بیمه‌ای را به همراه سرمایه گذاری برای بیمه گذارانش فراهم می‌کند. بیمه عمر بیمه نامه‌ای بلند مدت است که […]
آوریل 15, 2019

بهترین بیمه عمر از نظر کارشناسان، مردم و بیمه مرکزی

بیمه عمر بیمه نامه‌ای است که پوشش‌های بیمه‌ای را به همراه سرمایه گذاری برای بیمه گذارانش فراهم می‌کند. بیمه عمر بیمه نامه‌ای بلند مدت است که […]
آوریل 15, 2019

کدام یک از شرکت‎‌‌های بیمه عمر سود بیش‌تری پرداخت می‌کنند؟

بیمه عمر بیمه نامه‌ای است که پوشش‌های بیمه‌ای را به همراه سرمایه گذاری برای بیمه گذارانش فراهم می‌کند. بیمه عمر بیمه نامه‌ای بلند مدت است که […]