مؤلفه ها و شاخصه های سبک زندگی اسلامی

  • ارائه دهنده: حجت الاسلام ید الله محمودی
  • ناقدین: حجت الاسلام علیرضا دهقان پور و حجت الاسلام علی نقی فقیهی
  • دبیر علمی: حجت الاسلام محمد نصیری
  • تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
  • مکان برگزاری: قم، صفائیه، کوچه۳۷، پلاک ۱۱، پژوهشکده انوار طاها

مقاله در یک نگاه: مقاله فوق در صدد بیان تعریفی از سبک زندگی اسلامی و استخراج مؤلفه هایی برای این نوع سبک زندگی از میان آیات و روایات بوده است.