روند نمای همایش

 • 1

  تعیین شورای سیاست گذاری؛تدوین راهبردهای کلان؛تعیین کمیته علمی و داوران؛تعیین ملاک ها و استاندارهای لازم برای تعیین کمیته علمی؛تعیین دبیر علمی تعیین محورهای علمی مقالات و کلیات مربوط به پوستر همایش
 • 2

  طراحی و راه اندازی سایت و سامانه مدیریتی رایزنی و جلب مشارکت با نهادهای دانشگاهی برای همراهی
 • 3

  تعیین دبیر اجرایی برای همایش؛ تعیین محل برگزاری همایش؛ تصویب جدول زمانی (کلیات)؛تصویب بودجه،تعیین جوایز مقالات برتر و برگزیده
 • 4

  تعیین مدعو اصلی و شخصیت ها،تعیین محل اقامت شرکت کنندگان،تعیین دستگاه های مشارکت کننده و همکار؛تعیین سخنرانان افتتاحیه و اختتامیه
 • 5

  تصویب کلیات به برنامه های جنبی همایش و کرسی های آزاد اندیشی،اطلاع رسانی همایش،صدور گواهی
 • 6

  داوری و گزینش اثر منتخب،تدوین مجموعه مقالات در قالب کتاب و سی دی، مستند نگاری