مؤلفه های حفظ کرامت زن و نقش تربیتی آن در سبک زندگی اسلامی

  • ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نقی فقیهی
  • ناقدین: جناب آقای دکتر محمد رضا بحرانی،حجت الاسلام و المسلمین یوسف جمالی و سرکار خانم دکتر شکوفه نوابی نژاد
  • دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد نصیری.
  • تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۸
  • مکان برگزاری: دانشگاه پیام نور استان بوشهر

 

مقاله در یک نگاه: در این مقاله سعی شده است با نگاه های تبعیض آمیز در مورد برتری جنسیتی مرد بر زن مقابله شود و همچنین مؤلفه هایی قابل آموزش برای بالا بردن کرامت زن و حفظ آن ارائه شود.