نقش و جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه سیاسی

کرسی های برگزار شده پژوهشکده انوار طاها

نقش و جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه سیاسی

  • ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمد باقری،
  • ناقدین: جناب آقای دکتر مرتضی شیرودی و جناب آقای دکتر محمد ترابی،
  • دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین محمد نصیری
  • تاریخ برگزاری:  ۱۳۹۷/۱۰/۴ 
  • مکان برگزاری:  قم، صفائیه، کوچه ۳۷، پلاک ۱۱، پژوهشکده انوار طاها


مقاله در یک نگاه: یكی از عمده‌ترین کارکردهای تعلیم و تربیت، فرهنگ‌­‌پذیر كردنِ نسلِ نو در ابعادِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این مقاله از میان ابعاد مختلف تربیتی بر بُعدِ سیاسی تمركز یافته، فلذا تربیت، از نوعِ سیاسی  كه جامعه‌­پذیریِ سیاسی را منتج می‌گردد، موردِ واكاوي و مداقّه قرار مي دهد.