نقش خانواده در سند توسعه ا جتماعی استان بوشهر

  • ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمد رضا بحرانی
  • ناقدین: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی نقی فقیهی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یوسف جمالی
  • دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد نصیری.
  • تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۸
  • مکان برگزاری: دانشگاه پیام نور استان بوشهر

مقاله در یک نگاه: این مقاله محصول هزار ساعت کار کارشناسی به وسیله گروهی تحت عنوان هیات اندیشه ورزان است که در استان بوشهر به آسیبهای طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و امنیت اخلاقی، به عنوان آسیب های اولویت دار، مورد بررسی قرار داده و  برای کاهش و کنترل این آسیب ها، راه کارهایی را ارائه دهند.