کرسی های برگزار شده

نوامبر 29, 2022

رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن

فهم دقیق و روش­مند معانی و متن قرآن، دغدغه­­ اصلی در حوزه مطالعات قرآنی است و موجب پیدایش دانش­های متعدد و رشد آنها شده است؛ اما […]
نوامبر 18, 2021

برگزاری کرسی ترویجی

برگزاری کرسی ترویجی  با عنوان رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن (مورد مطالعه: مصرف به مثابه زکات)   با ارائه حجت الاسلام و […]
نوامبر 14, 2019

مؤلفه های حفظ کرامت زن و نقش تربیتی آن در سبک زندگی اسلامی

ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نقی فقیهی ناقدین: جناب آقای دکتر محمد رضا بحرانی،حجت الاسلام و المسلمین یوسف جمالی و سرکار خانم دکتر […]
نوامبر 14, 2019

نقش خانواده در سند توسعه ا جتماعی استان بوشهر

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمد رضا بحرانی ناقدین: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی نقی فقیهی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای […]