کرسی های برگزار شده

نوامبر 14, 2019

نمودهای سبک زندگی اسلامی در مشاوره زوجین

ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی نقی فقیهی ناقدین: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباس آینه چی و حجت الاسلام […]
نوامبر 14, 2019

مؤلفه ها و شاخصه های سبک زندگی اسلامی

ارائه دهنده: حجت الاسلام ید الله محمودی ناقدین: حجت الاسلام علیرضا دهقان پور و حجت الاسلام علی نقی فقیهی دبیر علمی: حجت الاسلام محمد نصیری تاریخ […]
نوامبر 14, 2019

نقش و جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه سیاسی

نقش و جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه سیاسی ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمد باقری، ناقدین: جناب آقای دکتر مرتضی شیرودی و جناب آقای دکتر […]